Оюутан сурагчдын төгсөлтийн цомог

Огноо :                        

 

Нийт оюутан сурагчдын төгсөлтийн цомог ( монтаж )-ыг өнгө үзэмж сайтай,

Нийт оюутан сурагчдын төгсөлтийн цомог ( монтаж )-ыг өнгө үзэмж сайтай, хэмжээний сонголттойгоор чанарын өндөр түвшинд анги, сургуульд нь зориулсан олон төрлийн хавтастайгаар гүйцэтгэж байна. Захиалга  утас, mail ашиглаж холбогдож болно

Copyright © 2009 . All Rights Reserved.