Харилцан визгүй зорчих орнууд

Огноо :                        

 

Харилцан визгүй зорчих орнуудыг танилцуулж байна
Та бүхэн доорх орнуудад визгүй зочих боломжтой

Орон Зорчих нөхцөл
АНУ

90 хүртэл хоног

Беларусь

 
90 хүртэл хоног

Гүрж

Украин

Израиль

30 хүртэл хоног

Казахстан

90 хүртэл хоног

Киргиз

90 хүртэл хоног

Куба

30 хүртэл хоног

Лаос

30 хүртэл хоног

Макао

90 хүртэл хоног

Малайз

30 хүртэл хоног

Сингапур

30 хүртэл хоног

Филиппин

21 хүртэл хоног

БНХАУ

30 хүртэл хоног

Тайланд

30 хүртэл хоног

ХБНГУ

30 хүртэл хоног

Хонконг

14 хүртэл хоног

   


Дипломат, албан паспорттай иргэд харилцан визгүй зорчих орнууд

дд Орон Зорчих нөхцөл
1 БНАСАУ 90 хүртэл хоног
2 БНСУ 90 хүртэл хоног
3 Болгар 30 хүртэл хоног
4 Бразил 90 хүртэл хоног
5 Вьетнам 90 хүртэл хоног
6 ИБУИНВУ 30 хүртэл хоног
7 Индонез 30 хүртэл хоног
8 Камбодж 30 хүртэл хоног
9 Кипр 90 хүртэл хоног
10 Лаос 90 хүртэл хоног
11 Мексик 90 хүртэл хоног
12 ОХУ 90 хүртэл хоног
13 Польш 90 хүртэл хоног
14 Румын 30 хүртэл хоног
15 Словак 90 хүртэл хоног
16 Тайланд 30 хүртэл хоног
17 Турк 30 хүртэл хоног
18 Унгар 30 хүртэл хоног
19 Чех 90 хүртэл хоног
20 Чили 90 хүртэл хоног
21 Энэтхэг 90 хүртэл хоног
22 Югослав/Серби/ 90 хүртэл хоног

Япон улс руу аяллын визны бүрдүүлэх материал

 • Гадаад паспорт (Виз наах хуудас 2-оос доошгүй байх)
 • Визийн мэдүүлгийн хуудас (Англи болон Япон хэлээр бөглөх.)
 • Цээж зураг 1 хувь (4.5*4.5 см  хэмжээтэй, цагаан фоннтой, эгц урагшаа харсан зураг байх ба сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан байх)
 •  Асуулгын хуудас
 • Виз мэдүүлэгчийн эрхэлсэн ажил, албан тушаалыг тодорхойлсон бичиг баримт (дор дурдсан материалуудын аль нэг)

(1)

Ажлын газрын тодорхойлолт (Албан тушаал, тухайн ажилд орсон огноо, сарын цалин зэргийг тодорхой тусгасан байх)
Жич: Виз мэдүүлэгч нь төрийн албан хаагч, японы хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж

(2)

Нэг гишүүнтэй компанийн тухайд компанийн албан ёсны гэрчилгээ (эх хувь болон хуулбар)

(3)

Аж ахуйн нэгж үүсгэн байгуулалгүй, хувиараа худалдаа наймаа эрхлэгч, экспорт, импортын үйл ажиллагаа явуулж буй хувь хүний тухайд тухайн үйл ажиллагааг эрхэлж буйг гэрчлэх бичиг баримт

(4)

Оюутан бол сургуулийн тодорхойлолт

 • Виз мэдүүлэгчийн өөрийн нэр дээрх банкны дэвтэр болон дансны хуулга (эх хувь болон хуулбар)

Жич1:

Виз мэдүүлэгч нь хэд хэдэн банкны хадгаламжийн дансны хуулга, бусад санхүүгийн баримт бичгийг нэмэлт материалаар авч ирж болно.

Жич2:

Виз мэдүүлэгч нь эцэг эх болон эхнэр, нөхрийн аль нэгний асрамжид байдаг бол дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 

1)

Эцэг эх болон эхнэр, нөхрийн нэр дээрхи банкны дэвтэр болон дансны хуулга

 

2)

Гэр бүл мөн эсэх талаархи тодорхойлолт (Төрсний гэрчилгээ, гэрлэлтийн гэрчилгээ зэрэг)

Жич3:

Төрөл садангийн хүн бус, гуравдагч этгээд зардал даах тохиолдолд дараахь бичиг баримтыг авч ирнэ.

 

1)

Өргөдөл (маягт харгалзахгүй)
(Агуулга: Виз мэдүүлэгчтэй хэзээ танилцсан, хир удаан хугацаанд танил байгаа эсэх, зардал дааж буй шалтгаан зэргийн талаар тодорхой бичнэ.)

 

2)

Зардал даах хүний банкны дэвтэр болон дансны хуулга

 • Аяллын хөтөлбөр
 • Виз мэдүүлэгч нь визийг шалгаж шийдвэрлэхэд хэрэг болохуйц гэж үзсэн холбогдох аливаа нэмэлт мэдээллүүдийг ирүүлж болно.

БНСУ-ын виз мэдүүлэх

АЯЛАЛЫН ЗОРИЛГЫН ДАГУУ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
2) АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ [C-3]

 1. Үндсэн материал (Визний анкет, гадаад паспортын хуулбар, оршин суугаа хорооны тодорхойлолт, цагдаагийн газрын тодорхойлолт)
 2. Нотариатаар баталгаажуулсан урилга
 3. Санхүүгийн өндөр чадавхитай иргэн болон түүний гэр бүлийн хүн эсвэл ойрын төрөл садны (эцэг эх, үр хүүхэд, эмээ өвөө) хувьд урилганы оронд виз хүсэх өргөдөл бичиж өгч болно.
 4. Ажлын газрын тодорхойлолт (1 жилээс дээш хугацаанд ажилласан байх)
 5. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, татварын албанаас олгосон татвар төлсөн тодорхойлолт
 6. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар(Эх хувийг материал мэдүүлэхдээ шалгуулна)
 7. Банкны баталгаа бичиг (3,000 ам доллараас дээш)
 8. Хадгаламжийн дэвтрийн хуулбар (Эх хувийг материал мэдүүлэхдээ шалгуулна)
 9. Гэр бүлийн хүн эсвэл ойрын төрөл садан (эцэг эх, үр хүүхэд, эмээ өвөө)-гийн нэр дээр банкны баталгаа,хадгаламжийн дэвтрийн хуулбараа өгөх тохиолдолд төрөл садангийн лавлагааг хавсарган өгөх шаардлагатай.

3) ГРУППЭЭР АЯЛАХ [C-3]

[ВИЗ МЭДҮҮЛЭГЧИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ]

• Үндсэн материал (Анкет, гадаад паспортын хуулбар, оршин суугаа хорооны тодорхойлолт, цагдаагийн газрын тодорхойлолт)
• Ажлын газрын тодорхойлолт (1 жилээс дээш хугацаанд ажилласан байх)
• Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар (Эх хувийг материал мэдүүлэхдээ шалгуулна)
• Банкны баталгааны бичиг (3,000 ам доллараас дээш)
• Хадгаламжийн дэвтрийн хуулбар (Эх хувийг материал мэдүүлэхдээ шалгуулна)

Copyright © 2009 . All Rights Reserved.