Аяллын даатгал

Огноо :                        

 

Нисэх онгоц, автомашин, галт тэрэг, усан онгоц болон бvр дугуйгаар хvртэл явахдаа заавал даатгал хийлгэх нь зохистой. Гадаад улс оронд зорчих хугацаанд аялагч гэнэтийн осол аваар болон гэнэтийн өвчлөлд өртөж болзошгүй учир гадаадад зорчигсдын иж бүрэн даатгалд  хамрагдах шаардлагатай. Иж бүрэн даатгалд хамрагдсанаар та эрсдэл үүссэн тохиолдолд дор дурьдсан  зардлуудыг нөхөн авах  боломжтой. Үүнд:

  • Эмнэлэг эмчилгээний зардал
  • Яаралтай зөөн тээвэрлэх үйлчилгээ
  • Шүдний яаралтай тусламж үзүүлэх зардал
  • Монгол руу яаралтай буцах зардал
  • Эм тариа хүргэх зардал
  • Мэдээ хүргэх зардал
  • Ачаа тээш алдагдах
  • Ачаа тээш хоцрох
  • Алдагдсан ачаа тээш, эд зүйлсийг  хүргэх
  • Нислэг саатах г.м

Дээр заагдсан зардал болон бусад өөр зардал олгох нөхцөл, хэмжээ зэргийг тухайн даатгалын компаниас лавлаж болно.

Үүнд:
Практикал даатгал: 331525,  
Монгол даатгал: 313615   
Ард даатгал: 368376
МИГ даатгал:  330130, 330131,
Тэнгэр даатгал:312234

Copyright © 2009 . All Rights Reserved.